Loại sản phẩm: Banner
Ngành nghề: Thời trang
Hình dáng: Hình vuông
Màu sắc:  Đỏ đô, trắng, đen và nâu
Số trang: 01
Phong cách: Đỏ lạnh lùng.
(Visited 1 times, 1 visits today)